Bądź dobrym rodzicem

Bądź dobrym rodzicem, przewodnikiem dla swojego dziecka!

Rodzice w naturalny sposób chcą jak najlepiej dla swojego dziecka. Mądrość, otwartość, bogactwo wewnętrzne, a przede wszystkim miłość do dziecka jest gwarantem sukcesu wychowawczego. Żyjąc i obserwując takich rodziców dziecko będzie się rozwijało harmonijnie. Mądry rodzic monitoruje rozwój dziecka, odpowiednio reaguje na uzdolnienia i opóźnienia. Każdy błąd dziecka traktuje jako krok ku doskonaleniu. Pozwala dziecku działać i samodzielnie doświadczać. Rozmawia z dzieckiem na każdy temat. Pyta i poszukuje optymalnych rozwiązań. Towarzyszy w wielowymiarowym poznawaniu świata. Zawsze akceptuje dziecko, natomiast nie akceptuje jego złych zachowań. Stwarza dziecku bezpieczne warunki do wzrostu pod każdym względem. Ma dla dziecka czas – nie liczy się ilość, ale jakość bliskich kontaktów z dzieckiem. Nigdy nie zostawia dziecka samego.

Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obsypywać prezentami, ulegać kaprysom. Być dobrym rodzicem to być z dzieckiem, towarzyszyć w zabawie, uczyć zasad, pokazywać świat.

 

Rady do wprowadzenia w życie:
• Okazuj szacunek
• Poświęcaj dziecku dużo czasu
• Naucz się słuchać
• Wyznacz reguły i bądź konsekwentna
• Nie bój się stanowczości
• Naucz się mówić do swojego dziecka
• Pozwól dziecku na okazywanie uczuć
• Pozwól na samodzielność i własną aktywność dziecka
• Ucz porządku i dobrych manier.

 

Ucząc norm zachowania, okazując małemu dziecku miłość i szacunek, rodzice stają się dla niego autorytetem i wzmacniają łączące ich więzi. Dziecko, które zna ograniczenia potrafi odróżnić dobro od zła, zna swoją pozycję w rodzinie i ma poczucie bezpieczeństwa.

 

Pamiętaj że:
• Jeżeli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
• Jeżeli żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
• Jeżeli żyje w atmosferze przyjaźni i akceptacji, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.
• Jeżeli jest zawstydzone , uczy się poczucia winy.
• Jeżeli doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
• Jeżeli żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
• Jeżeli znosi kpiny, uczy się nieśmiałości.
• Jeżeli żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
• Jeżeli jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
• Jeżeli żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.

 

Bycie rodzicem to jedna z najważniejszych ról życiowych – angażuje cały czas i siły, daje przy tym ogrom satysfakcji. Musimy jednak pamiętać, że naszym podstawowym obowiązkiem  jako rodzica jest praca nad przygotowaniem dziecka do dorosłego życia.

Myślę, że bardzo ważne jest to, aby z każdej porażki wyciągać jakieś wnioski, uczyć się swojego dziecka, słuchać jego, ale również siebie.

Bo „dobry” rodzic to szczęśliwy człowiek, który kocha „mądrze" swoje dziecko.

Życzę wam cierpliwości i wytrwałości w byciu dobrym rodzicem.

 

 


Opracowała: Małgorzata Bula

powróć