"Savoir vivre w zdrowym stylu życia"

Okres przedszkolny sprzyja kształtowaniu nawyków higienicznych i kulturalnych, które są niezbędne do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbania o estetyczny wygląd i porządek oraz ogólną kulturę zachowania się. W placówce przedszkolnej dzieci zdobywają umiejętności posługiwania się przyrządami higienicznymi, przyborami toaletowymi służącymi do utrzymywania czystości osobistej i otoczenia. Przyzwyczajają się do prowadzenia higienicznego trybu życia, z  którym wiąże się wyrobiony odruch systematycznego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przejścia do umywalni, przy zasiadaniu do stołu przyzwyczajają się do zjadania określonych pokarmów, a także dbania o swoje zdrowie i  odczuwają konieczność  przebywania na świeżym powietrzu. 

 

O zdrowiu dziecka i prawidłowym jego rozwoju decyduje wiele czynników m. in. prawidłowe odżywianie, z którym wiąże się z wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, opanowanie techniki jedzenia,  przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw oraz higiena spożywania posiłków.

 

Dziecko, które otrzymuje odpowiednie składniki odżywcze w codziennej racji pokarmowej jest zdrowe i otrzymuje dobre wskaźniki rozwojowe. Natomiast nieprawidłowe żywienie może spowodować niedostateczny rozwój i wzrost organizmu, który również może być przyczyną mniejszej sprawności fizycznej , powstawania niektórych chorób lub zaburzeń ustroju.  Pożywienie jest niezbędne do regulowania ważnych procesów życiowych, które zachodzą w organizmie. Racjonalne ożywianie wywiera wpływ na aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do zabawy , nauki i otaczającego świata zewnętrznego. Dlatego tak bardzo ważne jest dążenie do przezwyciężania u dzieci  uprzedzeń do potraw.  Należy dzieciom dostarczyć wiedzy o spożywanych pokarmach i ich znaczeniu dla rozwoju organizmu. Nie prawidłowe odżywianie dzieci przez  nadmiar spożywanych słodyczy i kalorycznych potraw powodują , że organizm szybko przerabia je w tkankę tłuszczową.

 

W zakresie odżywiania istotnym elementem jest wyrabianie u dzieci przestrzegania obyczajów przy stole. Bardzo ważnym zadaniem jest nauczanie ładnego siedzenia przy  estetycznym wyglądzie stołu i naczyniami z ozdobami, które interesują dzieci i zachęcają do jedzenia. Dzieciom należy wpajać, że brzydki i odpychający widok niekorzystnie wpływa na podstawowe zmysły każdego człowieka -  wzrok i słuch. Na przykład mlaskanie, cmokanie, nakładanie zbyt dużych porcji na talerz, nabieranie sporych kęsów na widelec, nie będą przyjemnie oddziaływać na zmysły słuchu i wzroku osób siedzących przy stole. Spożywanie wielkich kęsów,  prowadzenie rozmowy z pełnymi ustami,  głośny śmiech drażnią zmysł słuchu.  Nieapetyczny, niechlujny sposób jedzenia budzi odrazę i powoduje złe samopoczucie pozostałych współuczestników. Ważne jest, aby dzieci pamiętały o korzystaniu z serwetek i pozostawieniu  estetycznego stołu po zakończonym posiłku.  Systematyczne działania ze strony nauczycieli przedszkola i rodziców przyczyniają się do kształtowania pożądanych postaw związanych  z kulturą i higieną prawidłowego  odżywiania. 

                                                                                             

opracowała : M. Jolanta  Bizub      

 Na podstawie:                               

 
powróć