Zajęcia programowe

Od roku szkolnego 2020/2021 nasi nauczyciele w trakcie zajęć dydaktycznych korzystają z cyklu „Planeta dzieci”. Seria ta zwraca uwagę na nauczanie wielozmysłowe. Treści zamieszczone w podręczniku opierają się na następującym harmonogramie:

 

Poniedziałek – aktywność społeczno – emocjonalna,

Wtorek – aktywność językowa,

Środa – aktywność matematyczno – przyrodnicza,

Czwartek – aktywność muzyczno – ruchowa,

Piątek – aktywność plastyczno – techniczna.

 

Organizacja treści jest taka sama we wszystkich grupach wiekowych, co umożliwia pracę z grupami zróżnicowanymi wiekowo.

 

Każdy przedszkolak otrzymuje także własne karty pracy i wyprawkę na dobry start.