Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Głównym celem zajęć w przedszkolu Domino jest rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki.

 

Wykorzystując konsekwentnie i systematycznie te elementy na naszych zajęciach rozwijamy i podtrzymujemy naturalne, wrodzone zdolności każdego dziecka w wieku przedszkolnym.

 

W realizowaniu tych zadań pomaga nam fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną spontaniczność i ogromną radość w swych pierwszych działaniach muzycznych.

 

Koncepcja wychowania muzycznego w wieku przedszkolnym zakłada następujące formy aktywności:

* ruch przy muzyce-pozwala dzieciom początkowo na spontaniczne, a w późniejszym czasie na zorganizowane i kontrolowane wyrażanie swoich emocji. Uczy kreatywności ekspresji ruchowej. Uwrażliwia na barwę dźwięku, jego wysokość. Pozwala bawić się rytmem, tempem muzyki.

* aktywne słuchanie muzyki

* śpiew- pozwala dzieciom w wieku przedszkolnym w przyjazny, wesoły i pogodny sposób zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Zajęcia wykorzystujące te formę aktywności uczą prawidłowego oddechu, interpretacji,  poszerzają słownictwo i skalę głosu dziecka .

* gra na instrumentach-ta najżywiej odbierana i najciekawsza dla dzieci forma obcowania z zaczarowanym światem muzyki. Dzieci. się tworzą żywą orkiestrę , a ćwiczą jakby przy okazji -poczucie rytmu, pamięć muzyczną, zdolności manualne. Uczą się współuczestnictwa i współdziałania w grupie rówieśniczej....

 

Bardzo często rekwizyt w dłoni małego dziecka jakim jest w tym wypadku  instrument perkusyjny pozwala mu zapomnieć o tremie, pozbyć się swych zahamowań i strachu przed grupą...

 

Cele umuzykalnienia w przedszkolu

1. Cele pierwszoplanowe związane z muzycznym rozwojem dziecka:

  • wzbudzanie zamiłowania do muzyki,
  • kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
  • kształtowanie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych( słuch wysokościowy, poczucie rytmu i tempa).

2. Cele drugoplanowe (ogólnowychowawcze):

  • cele zdrowotne (zapobieganie wadom postawy oraz kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu, dostarczanie dzieciom radości i odprężenia),
  • cele wychowawcze (kształtowanie poczucia porządku, dokładności i dyscypliny, a także stwarzania indywidualnego wypowiadania się).

 

Ciekawie i barwnie prowadzone zajęcia - to klucz do sukcesu jakim są uzyskane efekty w procesie kształcenia muzycznego małego muzyka . Jego uśmiech i szczera chęć uczestnictwa w zajęciach oraz gotowość do wspólnej zabawy z muzyką to dla nas największa nagroda.